Definicija projekt menadžera

Project-manager

Project manager, ili vođa projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspješan završetak projekta.

Najkraća i najpreciznija definicija projekt menadžera je: osoba odgovorna za realizaciju projekta, odnosno osoba koja raspoređuje vrijeme, resurse, upravlja komunikacijama u timu, budžetom, analizira rizike, delegira zadatke i dr…

Često se postavlja pitanje koje su to osobine koje razdvajaju dobrog od lošeg projekt menadžera, odnosno šta je to što efikasan projekt menadžer treba da posjeduje?

Pokušaćemo da navedemo 10 osnovnih karakteristika DOBROG projekt menadžera

1. POSJEDOVANJE VIZIJE

Efikasan projekt menadžer se jako često opisuje kao osoba koja zna gdje otići i kako to uraditi. To je vizionar koji ima sposobnost da prihvati i iskoristi promjene. Neko je jednom napisao da je lider neko ko “nas uzdiže, daje nam razloga za život, viziju i duh za promjene.”
Vizionarski lideri omogućavaju ljudima osjećaj timskog duha, kao i stvarnog učestvovanja u projektu.

2. ODLIČNA KOMUNIKACIJA

Sposobnost komunikacije sa ljudima svih nivoa je uvjek prikazana kao druga najvažnija osobina projekt manadžera. Upravljanje projektima se uvjek zasniva na jasnoj komunikacji o ciljevima projekta, odgovornosti, performansama, očekivanjima i povratnim informacijama. Lider mora imati izraženu moć efikasnog pregovaranja i da uspješno koristi ubjeđivanje kada je neophodno da bi se projekat uspješno realizovao.

3. LIČNI INTEGRITET

Jedna bitna stvar koju projektni menadžer mora da upamti je da on i njegove akcije, a ne samo riječi, pokreću članove projektnog tima. Liderstvo koje je motivisano sopstvenim interesima ne služi dobrobiti tima. Liderstvo zasnovano na integritetu ne predstavlja ništa manje nego ponašanje u skladu sa vrijednostima i posvećenosti, tj. iskrenost sa samim sobom i članovima tima. Lider je neko ko gradi svoje poštovanje.

4. ENTUZIJAZAM

Članovi projektnog tima naravno ne vole lidere koji su negativni i koji utiču na njihovo raspoloženje. Oni žele lidere sa entuzijazmom i sa stavom.
Menadžer projekta mora da bude entuzijasta je posvećen ciljevima projekta i pokazuje posvećenost kroz optimizam.

5. EMPATIJA

Empatija uključuje postojanje objekta kao posebne individue koja ima sopstvena osjećanja, ideje i emociju. U prevodu lijepo je kada vođa projekta zna da članovi projektnog tima imaju život i van projekta.

6. KOMPETENCIJE

Jako je bitno da vjerujemo da je vođa projekta kompetentan, odnosno da zna šta radi. To ne mora da znači da ima dovoljno tehničkog znanja, već da uspješno vodi druge, da je ekspert u vođenju drugih.

7. DELEGIRANJE

Povjerenje je najbitnija nit koja povezuje projekt menadžera i projektni tim. Vođa projekta pokazuje povjerenje kroz svoja djela: koliko provjerava i kontroliše rad tima, koliko dozvoljava članovima tima da učestvuju u projektu. Loš projekt manadžer ne vjeruju dovoljno članovima tima, ne daje im dovoljno da rade, pa završi tako što cjeli projekat radi sam.

8. HLADAN POD PRITISKOM

U savršenom svijetu projekat bi bio realizovan na vreme, u zadatom roku i zadatim budžetom, bez nekih većih problema. Kako ne živimo u savršenom svjetu, mnogo je veća šansa da će projekat naići na veliki probleme koje treba prevazići. Za tako nešto potrebna je hladna glava i ne podleći pritisku, odnosno način kako se izboriti sa stresnim situacijama.

9. TEAM BUILDING – PRAVLJENJE TIMA

Lider je osoba koja je u stanju da drži tim na okupu i da usmjerava snagu tima ka ostvarenju cilja projekta. Vođa projekta je kao trener fudbalske ekipe koji dobije 11 različitih igrača po kvalitetu, po mjestu u timu i po karaketnim osobinama, i koji od tih 11 igrača treba da napravi tim koji ima jedan jedini cilj da pobjedi, postigne gol više, ili u svjetu projekt menadžmenta uspješno realizuje projekat.

10. VJEŠTINA RJEŠAVANJA PROBLEMA

Bez obzira što vođa projekta dijeli odgovornost rješavanja problema sa članovima tima, ipak se očekuje da sam posjeduje izvrsne sposobnosti rješavanja problema.

Kao što se može vidjeti ovih deset osobina je ono što razdvaja dobrog projekt menadžera od onog manje dobrog. Nevezano za te karakteritike ličnosti, opis posla projekt menadžera je manje-više isti u svim firmama. Svodi se na nekoliko ključnih aktivnosti:

– Planiranje projekta,
– Realizaciju projekta,
– Nadgledanje i kontrolu projekta,
– Izrada WBS-a i upravljanje i kontrola obimom projekta,
– Crtanje Gant dijagrama i određivanje veza između aktivnosti,
– Formiranje budžeta i njegovo praćenje i kontrola tokom projekta,
– Upravljanje i kontrola ostalih bitnih aspekata projekta (kvalitet, stakeholderi, nabavke),
– Orgnizovanje, formiranje i vođenje projektnog tima, motivisanje i nagrđivanje,
– Upravljanje rizicima projekta,
– Izvještavanje o projektu,
– Prezentacija projekta top menadžmentu,
– Komunikacija (sastanci) s timom i bitnim stakeholderima,
– Praćenje aktivnosti na kritičnom putu kako ne bi došlo do kašnjenja projekta,

Iz svega navedenog jasno se vidi da opis posla projekt menadžera nije naivan već je prilično zahtjevan i kompleksan te da rukovodilac projekta mora biti multidisciplinarna i svestrana ličnosti, jedan veliki integrator koji sve djelove projekta spaja u jednu cjelinu, garantujući njegovu uspješnu realizaciju.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter