IPMA certifikat nivo D „Certifikovani saradnik u upravljanju projektima“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima široko znanje o upravljanju projektom te da može raditi u projektnom timu.

Za nivo D će se prijaviti ili mlade osobe sa znanjem ali bez formalnog iskustva u upravljanju projektom ili osobe sa iskustvom i znanjem iz upravljanja projektom koje rade u projektnom timu, odnosno u podršci projekta ili drugim poslovima u kojima je potrebno poznavanje upravljanja projektima.

Procjena kandidata na nivou D je temeljena na znanju gdje kandidati moraju pokazati razumijevanje relevantnog elementa kompetencije u jednostavnom projektnom okruženju.

Pri prijavljivanju za certificiranje IPMA nivo D, kandidat treba dostaviti popunjene „Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije“, „Samoocjenjivanje“ kao i biografiju (CV), nakon čega BiHCERT administracija provjerava prihvatljivost prijave te po potrebi traži dopunu.

Obrasci potrebni za pristup certificiranju IPMA nivo D:

1. Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije (preuzeti ovde)

2. Samoprocjenjivanje (preuzeti ovde)

3. Biografija (CV) (preuzeti ovde)

Traženi obrasci se elektronski popunjavaju i dostavljaju sekretarijatu Udruženja na e-mail adresu : office@uup.ba

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave BiHCERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po izvršenju uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati znanje 80% elemenata kompetencija unutar područja upravljanje projektima koja je definirana u dokumentu IPMA ICB4.

Za IPMA nivo D se primjenjuje pismeni ispit koji je kombinacija višestrukog izbora i otvorenih pitanja. Pitanja višestrukog izbora imaju najmanje četiri opcije za odabir s jednim tačnim odgovorom. Nema negativnih bodova za krive odgovore, a neodgovorena pitanja se tretiraju kao pogrešni odgovori. Ispit za nivo D traje tri sata.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat IPMA nivo D iznosi – 1100,00 KM

Korporativnim i individualnim članovima Udruženja kao i studentima odobrava se popust od 10%.

Svi kandidati imaju mogućnost ponavljanja ispita ukoliko ne zadovolje u prvom pokušaju.

Izlazak na naknadno polaganje iznosi – 100 KM.