O udruženju

Udruženje za upravljanje projektima u Bosni i Hercegovini na Skupštini IPMA, koja je održana u Rigi (Latvija) dana 27.3.2011.g. je jednoglasno primljeno u članstvo IPMA (International Project Management Association).

Udruženje je potpisalo Ugovor o certifikovanju projekt menadžera sa IPMA-om, međunarodnim udruženjem za upravljanje projektima, i jedino steklo pravo da na teritoriji BiH vrši korišćenje certifikacijskog sistema IPMA za sva četiri nivoa D, C, B i A.

Tako je Udruženje postalo jedina certifikacijska kuća u BiH, koja izdaje certifikate za upravljanje projektima po metodologiji IPMA.

Članice IPMA (International Project Management Association) su Kina, Indija, Australija, Amerika, Kanada, Brazil, Egipat, Velika Britanija, Rusija…kao i sve zemlje Evropske Unije, ukupno 70 članica.

Internacionalni certifikati za upravljanje projektima koji se steknu u Udruženju za upravljanje projektima u BiH su shodno tome priznati u čitavom svijetu. Takođe, certifikovani projekt menadžeri se nalaze na sajtu IPMA (International Project Management Association) kao i u njihovom registru u Cirihu.

Udruženje trenutno ima 312 projekt menadžera za nivo D, 68 projekt menadžera za nivo C i 4 za nivo B.

Postanite i Vi jedan od njih.