IPMA certifikat nivo B „Certifikovani stariji voditelj projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u složenom projektnom okruženju unutar organizacije.

Za nivo B će se prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja složenim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi.

Složenost projekta se boduje kroz posebni postupak u kojem se sagledava niz indikatora složenosti vezanih uz projektne ciljeve, rezultate, procese, resurse, rizike, mogućnosti, učesnike, stalne organizacije, kulturni i socijalni kontekst, vođenje, timski rad, inovacije, koordinaciju i drugo po potrebi.

Procjena kandidata na nivou B je temeljena na demonstraciji elementa kompetencije primijenjenog u složenom okruženju na složenim projektima.

Kriterijumi prihvatljivosti: u posljednjih osam godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta, od čega najmanje tri godine na odgovornoj funkciji vodstva složenih projekata.

Pri prijavi za certificiranje IPMA nivo B kandidat treba dostaviti: Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije, biografiju (CV), Kratki izvještaj o projektu, reference, Obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i Obrazac samoocjenjivanja, nakon čega BiHCERT administracija provjerava potpunost i prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Obrasci potrebni za pristup certificiranju IPMA nivo B:

1. Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije (preuzeti ovde)

2. Samoocjenjivanje (preuzeti ovde)

3. Biografija (CV) (preuzeti ovde)

4. Kratki izvještaj o projektu (preuzeti ovde)

5. Obrazac procjene kompleksnosti upravljanja (preuzeti ovde)

6. Reference za provjeru – za IPMA nivo B, podnosilac Prijave za certificiranje treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na nivo i područje certifikacije za koju se prijavljuje.

Traženi obrasci se elektronski popunjavaju i dostavljaju sekretarijatu Udruženja na e-mail adresu : office@uup.ba

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave BiHCERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po izvršenju uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar područja upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definisane za složene projekte u složenom okruženju.

Za nivo B se primjenjuje pismeni ispit samo sa otvorenim pitanjima.

Postavljena pitanja omogućavaju kandidatu da demonstrira primjenu znanja samo na traženom nivou.

Ispit za nivo B traje tri sata.

Za nivo B ispit može biti usmeni, o čemu Certifikaciono tijelo može odlučiti za svaki ciklus certificiranja.

Prema odluci BiHCERT-a, nakon položenog ispita, svaki kandidat dobija zadatak za izradu Projektnog izvještaja na primjeru složenog projekta kojeg kandidat sam predloži, a odobre BiHCERT ispitivači.

Projektni izvještaj se treba izraditi i predati u e-formi na e-mail certbih@uup.ba unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

BiHCERT ispitivači će ocijeniti Projektni izvještaj i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar područja upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definisane za složene projekte u složenom okruženju.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat IPMA nivo B iznosi – 3300,00 KM

Korporativnim i individualnim članovima Udruženja kao i studentima odobrava se popust od 10%.