Dan: 20. siječnja 2020.

Definicija projekt menadžera

Project manager, ili vođa projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspješan završetak projekta. Najkraća i najpreciznija definicija projekt menadžera je: osoba odgovorna za realizaciju projekta, odnosno osoba koja raspoređuje vrijeme, resurse, upravlja komunikacijama u timu, budžetom, analizira rizike, delegira zadatke i dr… Često se postavlja pitanje koje su to osobine …

Definicija projekt menadžera Read More »

Scroll to Top