Nivo C

U posljednjih šest godina najmanje tri godina iskustva u upravljanju i na odgovornim je vodećim funkcijama u projektima ograničene složenosti.(ulazni zahtjev). Razdoblje od šest godina može se produžiti do devet uz odgovarajuće obrazloženje.

1 USLOVI
1.1. Završen studij prvog ciklusa u ukupnom trajanju od 15 godina.
1.2. Mora biti sposoban upravljati projektom ograničene složenosti i/ili voditi podprojekat u svim elementima upravljanja projektom.
1.4. Dodatni zahtjevi:
– Odgovoran je za jednostavni projekt i sve njegove odrednice ili za podprojekt složenog projekta te odgovarajuće odrednice.
– Primjenjuje opšte metode, tehnike i alate upravljanja projektima.

2. CERTIFICIRANJE / OVJERA
2.1. Za svaku ovjeru potrebno je BiHUUP-CERT-u poslati pismeni zahtjev s dokazima kvalifikacija prema određenom obrascu. BiHUUP-CERT će, ukoliko su zadovoljeni svi uslovi, pismeno obavijestiti kandidata o odobrenju zahtjeva.
2.2. Ovjera osposobljenosti se može napraviti ili slijedom četverostepenog sistema, već prema individualnom razvoju osposobljenosti za vođenje projekata, ili se može zatražiti za bilo koji nivo bez potrebe ovjeravanja nižih, ukoliko kandidat zadovoljava uslove.
2.3. BiHUUP-CERT provodi ovjeravanja najmanje dva puta godišnje (ukoliko ima dovoljno kandidata). Tačno vrijeme i mjesto ovjeravanja objavljuju se na web stranici UUPuBiH www.uup.ba , a mogu se dobiti i direktnim upitom od Tijela za ovjeru BiHUUP-CERT na: office@uup.ba
3. POSTUPAK OVJERE

3.1. Prije izlaska na polaganje kandidat je dužan dostaviti sekretarijatu Udruženja sledeće:

1. ZAHTJEV ZA OVJERU BIH
2. SAMOOCJENJIVANJE BIH
3. UUPuBiH CV OBRAZAC
4. Lista projekata
5. Prijedlog P/P/P
6. Prihvatanje prijave
7. Pismeni ispit ( ako kandidat nije polagao za nivo D )

8.Kratki opis projekta ( 3 do 5 stranica )
9. Izvještaj o projektu:
obim: 10-15 stranica
dodaci: 5-10 stranica
ICB elementi: 12 + 5 + 4
10. Interview

NAPOMENA :
– Kratki opis projekta (od 3 do 5 stranica) koji treba da sadrži kratak uvod u projekat, okolina projekta/interesni sudionici, ciljevi, isporuka i izvršenje projekta, organizacija projekta, faze i strukture projekta, planiranje i praćenje projekta, izvještavanje o projektu, trenutno stanje projekta, vlastita uloga u projektu i pregled skraćenica.
– Pojedinačni opis jednog projekta s liste projekata kao prijedlog za izradu Izvještaja. Treba dati detalje (outputs, faze, troškove, proračun, učesnici, kompleksnost) za projekte na kojem kandidat radi ili je radio u razdoblju, koje je minimalno potrebno za pojedini nivo, te svoju ulogu i zadatke koje je obavljao na projektu.
– Dvije reference.
Treba navesti dvije osobe (ime, preduzeće ili ustanova, položaj, adresa, telefon) koje mogu dati informacije o kandidatu.
– Potpisane izjave koje se nalaze na obrascu Zahtjev:
– o prihvatanju svih uslova certifikacije
– o prihvatanju etičkog kodeksa BiHUUP-a

4. ODOBRENJE PRISTUPA
BiHUUP-CERT će po primitku prijave poslati po jedan primjerak ispitivačima (Assessors). Ispitivači će ocijeniti da li kandidat ispunjava sve uslove za pristup ovjeravanju/certificiranju osposobljenosti. Ukoliko su zadovoljeni svi uslovi, BiHUUP-CERT će pismenim putem izvijestiti kandidata da mu je odobreno ovjeravanje. U odobrenju će biti navedeno mjesto i dan ovjeravanja/certificiranja.
Korporativnim i individualnim članovima Udruženja odobrava se popust od 10%.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat za nivo C po programu IPMA iznosi 2200,00 KM