Nivo B

USLOVI :

U posljednjih osam godina najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima od čega tri godine na odgovornim i rukovodećim funkcijama složenih projekata(ulazni zahtjev). Razdoblje od osam godina može se produžiti do dvanaest uz odgovarajuće obrazloženje.

Mora biti sposoban samostalno upravljati složenim projektima.

Dodatni zahtjevi:
– Odgovoran je za sve odrednice složenog projekta i sve elemente i vidove upravljanja projektom
– Ima opštu upravljačku ulogu kao voditelj velikog tima koji upravlja projektom
– Koristi prikladne procese, metode, tehnike i alate za upravljanje projektom.
Složenost projekata se koristi za definisanje granica između IPMA nivoa C i B.
Kompleksan projekt treba ispunjavati sve dolje navedene kriterije:
a. Puno međupovezanih pod-sistema / pod-projekata i elemenata koji se moraju uzeti u obzir unutar struktura kompleksnog projekta i u vezi s njegovim kontekstom u organizaciji.

b. Nekoliko organizacija je uključeno u projekt i / ili različite jedinice u istoj organizaciji mogu imati koristi ili pružati resurse za kompleksni projekt.

c. Nekoliko različitih disciplina radi na složenom projektu.
d. Upravljanje složenim projektom uključuje nekoliko različitih, ponekad preklapajućih, faza.

e. Mnogi od dostupnih metoda, tehnika i alata za upravljanje projektima potrebno je primijeniti kod upravljanja složenih projekata. U praksi to znači da će se primijeniti više od 60% elemenata sposobnosti.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat za nivo B po programu IPMA iznosi 3000,00 KM

Specifični kriteriji za kandidata za nivo B mogu se naći u NCB BIH.