Nivo A

USLOVI :
Da u posljednjih osam godina ima najmanje pet godine iskustva u upravljanju portfeljem i /ili programom od strateške važnosti, od čega su najmanje tri godine bile odgovorne funkcije vođstva u upravljanju složenim portfeljom ili programom, i da ima dvije godine iskustva u upravljanju projektima (ulazni zahtjev). Razdoblje od osam godina može se produžiti do dvanaest uz odgovarajuće objašnjenje.

Sposoban upravljati portfeljem projekata preduzeća, ili programom projekata.

Dodatni zahtjevi:
– Odgovoran je za upravljanje važnim portfeljem projekata preduzeća ili jednim ili više važnih programa.

– Doprinosi strateškom upravljanju i radi prijedloge starijem menadžmentu. Odgovoran je za razvijanje tima za upravljanje projektima i vodi voditelje projekata.
– Razvija i primjenjuje zahtjeve, procese, metode, tehnike, alate, priručnike, vodiče za upravljanje projektima.

– Odgovoran je za razvijanje i primjenu metoda, tehnika, alata, priručnika i smjernica za upravljanje projektima.

Portfelj kojim upravlja mora biti važan pri čemu se razmatraju slijedeći parametri:

– količina vremena kojeg kandidat posvećuje portfelju ili programu;

– broj aktivnih projekata;

– različite vrste i veličine projekata;

– kompleksnost projekata;
– broj voditelja projekata i veličina organizacijske jedinice koju vodi;

– godišnja količina investicija u portfelju ili programu.

Cijena certifikovanja za internacionalni certifikat za nivo A po programu IPMA iznosi 4000,00 KM
Specifični kriteriji za kandidata za nivo A mogu se naći u NCB BIH.