Poziv za besplatnu obuku za pripremu projekata

Udruženje građana “Centar za obuku i upravljanje projektima” u saradnji sa Odjeljenjem za kulturu, turizam i socijalnu politiku Grada Banje Luke organizuje besplatnu obuku na temu “Upravljanje projektnim ciklusom” za sve zainteresovane članove organizacija civilnog društva sa područja Banje Luke.

Ova obuka ce osposobiti učesnike za samostalnu pripremu projektnih prijedloga i time stvoriti pretpostavku za realizaciju većeg broja projakata udružanja građana na području Banje Luke, finansiranih kako iz budžeta Grada tako i iz drugih dostupnih izvora finansiranja.

Više informacija možete pronaći na sajtu grada Banja Luka odnosno na linku : http://www.banjaluka.rs.ba/front/article/16202/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*