USK dobio prvog certifikovanog Projekt Menadžer IPMA nivo D

U organizaciji Vlade USK, Ministarstva privrede USK, Privredne komore USK i Regionalne razvojne agencije USK, u sali hotela „Park” održan je jednodnevni seminar pod nazivom „Upravljanje projektom“ a u saradnji sa Udruženjem za upravljanje projekata u BiH.

dadsad

U uvodnom djelu seminara prisutnima se obratio ministar privrede Samir Sedić te je kao pokrovitelj ovog seminara naglasio potrebu za cijeloživotnom edukacijom i potrebom stalnog educiranja, poznavanja novih tehnologija – alata kao i unapređenja rada zaposlenika javnih ustanova, preduzeća, ministarstava, lokalne uprave…, a radi što boljeg planiranja, projektovanja  i upravljanja troškovima, vremenom i resursima.

Takođe je obećao je da će u narednom periodu intenzivirati rad ministarstva u ovom pravcu, radi što skorijeg postizanja cilja u oblasti unapređenja rada, optimalizacije troškova i stvaranja novih vrijednosti u oblasti privrede na USK-u.

Tokom seminara prof. dr Slobodan Lukić, predsjednik “Udruženja za upravljanje projektima u BiH”, i prof. Drago Zečević prvi domaći ispitivač za certificiranje projekt menadžera predočili su oblasti u procesu upravljanja projektom, a to su; početna faza, planiranje realizacije projekta, praćenje i kontrola realizacije projekta, upravljanje rizicima na projektu, upravljanje promjenama, upravljanje ugovaranjem, upravljanje kvalitetom, upravljanje komunikacijama, računalni programi za upravljanje projektima, zatvaranje projekta i studija slučaja na konkretnom investicijskom projektu.

ddddaa

Dogovoreno je da će Udruženje za upravljanje projektima u BiH u narednom vremenu raditi na jačanju saradnje s Unsko-sanskim kantonom te je najavljena skora posjeta našem kantonu radi certificiranja projektnih asistenata i menadžera s područja Unsko-sanskoga kantona.

Moramo napomenuti da se ovaj seminar održao u prepunoj sali hotela “Park” u Bihaću te da su predavači zadovoljni odazivom i ozbiljnošću učesnika seminara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*