Održan jednodnevni seminar u Livnu

Udruženje za upravljanje projektima u BiH, održalo je u srijedu 28.06.2017-te godine u Livnu, jednodnevni seminar “Upravljanje projektom”, koji je za cilj imao bliže upoznavanje budućih voditelja projektima kako sa radom Udruženja tako i sa prednostima i značajem koje kvalitetno upravljanje projektima sa sobom donosi.

3

Goste je na početku pozdravio prof. dr Slobodan Lukić, predsjednik Udruženja/Udruge za upravljanje projektima u BiH, certificirani Projekt Menadžer Senior IPMA nivo B, kao i prvi domaći ispitivač koji je pojasnio sam koncept upravljanja projektom kao i upravljanje rizicima i ljudskim resursima u početnoj fazi upravljanja.

Nakon toga riječ je uzeo Prof. Drago Zečević IPMA  projekt menadžer nivo C i takođe prvi domaći ispitivač, koji je govorio o metodama i tehnikama u upravljanju projektom, kao i praćenju i kontroli realizacije, da bi predavanje zaključio Mr Enes Mujkanović, magistar informacionih tehnologija, direktor certifikacionog tijela Udruženja/Udruge za upravljanje projektima u BiH, i  certificirani Projekt Menadžer IPMA nivo C koji je održao dvosatno predavanje o upravljanju ugovaranjem, komunikacijama i kvalitetom kao i standardnim računarskim programima za upravljanje projektom.

Treba napomenuti da je zbog velikog interesovanja ugovorena edukacija i certificiranje budućih IPMA projekt menadžera nivoa D i C u Livnu 26. jula/srpnja, a da je rok za prijavu kandidata otvoren do 14. jula/srpnja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*