Poziv za učešće na seminaru „Upravljanje projektom“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Udruženje za upravljanje projektima u Bosni i Hercegovini organiziraju jednodnevni seminar na temu „Upravljanje projektom“. Seminar će biti organiziran 25.05.2017. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) i besplatan je za sve uposlenike bh. kompanija koji blagovremeno izvrše prijavu učešća.

U okviru seminara biće tematizovane sljedeće oblasti:

 Početna faza u upravljanju projektom
 Planiranje realizacije projekta
 Praćenje i kontrola realizacije projekta
 Upravljanje rizicima na projektu
 Upravljanje promjenama
 Upravljanje ugovaranjem
 Upravljanje kvalitetom
 Upravljanje komunikacijama
 Računarski programi za upravljanje projektima
 Zatvaranje projekta
 Studija slučaja – konkretan investicioni projekat

Popunjen prijavni obrazac za  na seminaru (prilog) potrebno je dostaviti na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili putem fax-a na broj:

+387 33 566 205.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 23.05.2017. godine do 12:00 sati.

Više informacija u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona +387 33 566 204. Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju VTK/STK BiH.

Prijava za učešće, Poziv kao i Program seminara se nalaze na zvaničnom sajtu vanjskotrgovinske komore BiH (link ispod).

http://komorabih.ba/poziv-za-ucesce-na-seminaru-upravljanje-projektom/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*